Mottagning för Psykodynamisk Psykoterapi, PDT

Jag heter Gunilla Augbeck och är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har arbetat med psykoterapi sedan 2001 och som legitimerad psykoterapeut sedan 2009. Jag har drivit egen psykoterapimottagning sedan 2015. Dessförinnan arbetade jag som psykoterapeut på St:Lukas mottagning för psykoterapi. Jag arbetade tidigare som legitimerad sjuksköterska och barnmorska.


Söker Du någon att prata med, är i kris, känner dig nerstämd, har ångest, stressymtom eller vill förstå dig själv bättre så kan psykodynamisk psykoterapi vara ett alternativ. Vi börjar med några bedömningssamtal för att undersöka om vi ska arbeta tillsammans i en terapi.


Hos mig kan du gå i terapi för att arbeta med bland annat:

  • Nedstämdhet/depression
  • Oro/ångest
  • Stressreaktioner
  • Utmattningstillstånd
  • Bearbetning av sorg och kriser
  • Insiktsbefrämjande psykoterapi för egen personlig utveckling


Det går bra att söka privat, kostnad 1000kr / 45min.


Jag har arbetat på uppdrag av Region Skåne inom Vårdval psykoterapi för psykodynamisk psykoterapi.

Detta avtal kommer jag att avsluta under 2024 och tar därför inte emot någon ny remiss.


Välkommen att kontakta mig på tel 0708-397796 eller via epost: ps.augbeck@telia.com

Besöksadress Östra Boulevarden 34, våning 4 (hiss finns) c/o Bidevind, 29131 Kristianstad.

Lokalen är tillgänglig för dig med funktionsvariationer.

unsplash